بدون تردید پدر و مادر ، به عنوان نخستين، مهم‌ترین‌ و اصلی‌ترین‌ آموزش دهندگان و هدایت کننده ها فرزندان محسوب‌ می شوند از طرفی هر گونه سخن و تصوری درباره تربيت کودکان و نوجوانان و داشتن هر گونه‌ انتظاري‌فرزندان‌ بدون توجه به‌ تاثیر حياتی خانواده، تصوری اشتباه است. از طرف دیگر
اساس‌ يك‌ جامعة‌ سالم‌ را خانواده‌های‌ سالم‌ مي‌سازد. هر فردي‌ در خانواده‌اي‌ به‌ دنيا مي‌آيد، بزرگ‌ مي‌شود و تكامل‌ مي‌يابد. اين‌ خانوادة‌ سالم‌ و آگاه است‌ كه‌ انسان‌ سالم‌ و آگاه را پرورش‌ مي‌دهد. خانوادة‌ سالم و آگاه ‌، خانواده‌اي‌ است‌ كه‌ در انديشۀ‌ پرورش‌ فرزندان آگاه و توانمند در جهت رشد همه‌ جانبه، توجه به نيازهای همه جانبه و‌ آموزش‌ همه‌ جانبه‌ ضروری است‌ .
QTALENT در جهت در تحقق این هدف اقدام به اجرای دوره هوش و مهارت فرزند پروری در سرفصل های:
۱) توقعات و خطاهای والدین در برخورد با فرزندان
۲) بررسی موانع مشکل‌زا
۳) روش های بهبود رابطه های والد و فرزند
۴) مرور پیامدهای رفتارهای اشتباه
۵) معرفی ویژگی های خاص فرزندان در دوران کودکی،نوجوانی و جوانی
۶)ارائه و توضیح و تحلیل باورهای غلط در خصوص آموزش و دوست یابی فرزندان
۷) پرسش و پاسخ به پرسش های والدین

 

قیمت:

تمام حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به QTalent می باشد

Log in with your credentials

Forgot your details?