هرچه خود را بیشتر وادار به کار کردن مدام بر روی یک فعالیت کنید، روی منحنی کارایی جلوتر می‌روید و آن فعالیت را با کیفیت بهتر و سرعت بیشتری انجام می‌دهید. ولی هر بار که کار را متوقف کنید، کارایی‌تان پایین می‌آید و روی منحنی کارایی به عقب برمی‌گردید، و در جایی قرار می‌گیرید که انجام قسمت‌های بعدی آن کار مشکل‌تر و وقت‌گیرتر می‌شود.

برایان تریسی